Blauwe Bessen De Bruyne

Sinds 2008 kweken we blauwe bessen op kleine schaal. We hebben 3 variëteiten blauwe bessen: Duke, Elisabeth en Liberty. Het plukseizoen is daardoor gespreid met vroege, midden en late rassen.
Elke zomer opnieuw kunnen heerlijke blauwe bessen gekocht worden ter plaatse op de boerderij. Op die manier doen we ook mee aan de korte keten verkoop.

Er zijn geen blauwe bessen meer te koop. Het plukseizoen is geëindigd

Tot volgend Jaar!

Nicole & Gertjan de Nood-De Bruyne


Blauwe Bessen De Bruyne